• Klient : Różni klienci. Przykładowe projekty aplikacji mobilnych.

UI Design