• Klient : Urząd Miasta Mysłowice (Polska)
  • Zakres prac : Opracowanie graficzne i skład albumu promocyjnego oraz przygotowanie materiałów do druku.

Urzekające miasto